najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo spadkowe

Jednym z najważniejszych obszarów, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka dra Piotra Sołhaja z Krakowa są sprawy spadkowe, które z uwagi na swój specyficzny charakter dotyczą lub mogą dotyczyć każdego człowieka. Na wstępie należy zaznaczyć, że w polskim prawie funkcjonują dwa rodzaje dziedziczenia - testamentowe oraz ustawowe. W przypadku gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub kiedy dokument ten okazał się nieważny, uzyskanie spadku jest regulowane w Kodeksie Cywilnym. Zdarza się, że sprawy spadkowe są bardzo skomplikowane i mogą ciągnąć się przez wiele lat. Prowadzą do tego różne czynniki, takie jak np. śmierć wszystkich spadkobierców lub brak możliwości ich zidentyfikowana/odnalezienia. W takich przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie skomplikowanych czynności prawnych.

Niejednokrotnie klienci powierzają sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń o zachowek. Jak pokazuje długoletnia praktyka, w wielu wypadkach instytucja ta jest powszechnie źle rozumiana i stąd powinien się takimi sprawami zająć adwokat szczególnie, że z reguły sprawy takie trafiają do sądu. Należy tu podkreślić, że roszczenia o zachowek istnieją tylko wtedy gdy został sporządzony testament. Dziedziczenie ustawowe wyklucza możliwość wystąpienia z żądaniem zapłaty zachowku. Niejednokrotnie zdarza się, że istnienie testamentu sporządzonego w sposób wadliwy, skutkujący stwierdzeniem nieważności testamentu, nie daje skutecznych podstaw dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku. Problematyczne jest również zagadnienie wydziedziczenia i jego skuteczności, które ma znaczenie dla ustalenia kręgu spadkobierców. Postępowania z zakresu dziedziczenia często wiążą się z reguły ze sporem pomiędzy spadkobiercami. Rozliczenia pomiędzy nimi majątku spadkowego trwają bardzo długo w postępowaniu przed sądem. Angażowani są biegli sądowi, rzeczoznawcy, a koszty z tym związane są bardzo wysokie. Moja kancelaria adwokacka może poszczycić się doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego oraz  umiejętnością prowadzenia rokowań zakończonych satysfakcjonującą ugodą pomiędzy uczestnikami postępowania.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw przed sądem w zakresie dziedziczenia. Dziedziczenie może być oparte na ustawie i wówczas jest nazwane dziedziczeniem ustawowym lub na testamencie i stąd nazwa dziedziczenie testamentowe. Ustawa reguluje takie sytuacje, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu albo gdy testament jest nieważny lub nieskuteczny. Prawo wskazuje, że po śmierci spadkodawcy dziedziczą po nim w pierwszej kolejności dzieci i małżonek. W wypadku, gdy nie ma małżonka dziedziczą wyłącznie dzieci. Ustawa nazywa ich zstępnymi, ponieważ określa w ten sposób dużo szerszy zakres podmiotowy, mogą należeć do tego kręgu także wnuki, prawnuki (o ile ich rodzice nie żyją w chwili śmierci spadkodawcy). Śmierć spadkodawcy, czyli chwila otwarcia spadku jest datą niezmiernie ważną jeżeli chodzi o ustalenia kręgu osób mających prawo do spadku. Gdy w chwili śmierci spadkodawcy nie ma ani dzieci ani małżonka - wówczas do dziedziczenia są powołane w dalszej kolejności także inne osoby, a w szczególności rodzice zmarłego, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, a w wypadku, gdyby nie była takich osób wówczas dziedziczy Skarb Państwa.

Dziedziczenie testamentowe różni się od ustawowego tym, że spadkodawca za życia sporządził testament wskazując w nim, kto ma dziedziczyć w razie jego śmierci, a także określił w jakich częściach lub które przedmioty spośród tych, których właścicielem jest mają przypaść poszczególnym członkom rodziny. Także w testamencie może pojawić się podsumowanie niewdzięcznego zachowania członka rodziny względem spadkodawcy – przybierające postać wydziedziczenia. Testamenty są różne. Najbardziej popularne to testamenty sporządzone w całości ręcznie przez spadkodawcę, opatrzone datą i podpisane. Nie ma potrzeby, aby przy sporządzaniu takiego testamentu byli świadkowie. Innym popularnym testamentem jest testament notarialny. Sporządza go notariusz w oparciu o oświadczenia składane notariuszowi bezpośrednio przez spadkodawcę. Adwokaci mojej kancelarii służą poradą w zakresie przygotowania testamentu w ten sposób, że na życzenie klienta wskazuje osobie, która chce sporządzić testament jej prawa i obowiązki jako spadkodawcy, co znacznie ułatwia podjęcie przez klienta właściwych decyzji.

Prawo spadkowe zna inne jeszcze testamenty w tym testament ustny, który ma zastosowanie wyjątkowe – wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, czyli gdy nie ma czasu, by sporządzić testament w innej formie. Są tu potrzebni  świadkowie takiego testamentu, którzy przed sądem poświadczą zgodnie z prawdą jaka była faktycznie ostatnia wola zmarłego.

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe w dwóch kierunkach, a mianowicie dla stwierdzenia nabycia spadku oraz w sprawach o dział spadku. Kolejność podejmowanych kroków prawych zależy od indywidualnej sprawy z jaką zwraca się klient. Najpierw, po śmierci spadkodawcy należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Może to zrobić notariusz sporządzając akt poświadczenia dziedziczenia lub sąd wydając stosowne postanowienie. W wypadkach, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy istnieje spór pomiędzy spadkobiercami lub istnieją trudności w ustalenia kręgu spadkobierców gdyż nie wszyscy są znani lub nie wiadomo gdzie mieszkają - w takich wypadkach lepiej skorzystać z usług adwokata, który zajmie się tymi zagadnieniami i skieruje sprawę do sądu. Stwierdzenie nabycia spadku jest konieczne, gdy spadkodawca zostawił przykładowo pieniądze w banku. Bank będzie żądał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku aby wypłacić sumę pozostawioną na rachunku bankowym. Koniecznym jest również wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, a zatem pole, dziełka, dom, mieszkanie. Nie można będzie dokonać wpisu do ksiąg wieczystych nie mając uzyskanego wcześniej stwierdzenia nabycia spadku. Gdy zostanie już wydane postanowienie sądu stwierdzające kto i w jakiej części ułamkowej dziedziczy spadek, wówczas można wnieść sprawę o dział spadku do sądu. Może się zdarzyć, że nie będzie to potrzebne ponieważ spadkobiercy porozumieją się ze sobą i sami dokonają podziału zawierając ugodę o treści wynegocjowanej na spotkaniu w kancelarii i wedle opracowanego przez kancelarię projektu. Taka procedura  z pewnością zmniejsza koszty postępowania i przyspiesza czas trwania procedury. Przyjazna atmosfera sprzyja rozmowom i negocjacjom. Jednakże, gdy nie ma szans na porozumienie wówczas istnieje konieczność przeprowadzenia działu spadku przez sąd. Spór pomiędzy spadkobiercami prowadzi do tego, aby adwokat przygotował stosowny wniosek do sądu, w którym określi, co wchodzi w skład spadku i jaka jest propozycja podziału spadku. Moja kancelaria zajmuje się sprawami spadkowymi w zakresie zarówno doradztwa jak i prowadzenia przed sądem postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, a także o zachowek. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie