najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Administracyjne

            Moja Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem w indywidualnych sprawach z zakresu postępowań administracyjnych. Na postępowania administracyjne składają się sprawy które mogą być zakończone decyzjami administracyjnymi różnych organów administracji publicznej - a w tym decyzji administracji rządowej. Prowadzimy też sprawy w zakresie kontroli instancyjnej orzeczeń wydawanych przez organy administracji w pierwszej instancji przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, zwłaszcza w sytuacjach, gdy decyzje wydawane są przez organy samorządu terytorialnego w szczególności wójta, burmistrza, starostę oraz prezydenta miasta są krzywdzące dla petentów. Podstawą merytoryczną tych postępowań jest często prawo budowlane, prawo podatkowe, sprawy dotyczące uprawnień do prowadzenia pojazdów, różnego rodzaju zezwolenia, wywłaszczenia i wynikające stąd odszkodowania.

            W sprawach zleconych przez klientów badamy zagadnienie ważności wydanej decyzji administracyjnej, jej merytorycznych podstaw a także działanie organów administracji w zakresie przepisów kompetencyjnych. W oparciu o zgromadzony materiał albo występujemy o wydanie konkretnej decyzji administracyjnej albo piszemy odwołanie od takich, które godzą w interes naszego klienta. Bywa, że wnioskujemy o wznowienie zakończonych prawomocną i ostateczną decyzją administracyjną postępowań.

        Kancelaria adwokacka prowadzi także postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. O ile każdy może samodzielnie nawet odwołać się od decyzji administracyjnej, w tym decyzji podatkowej, wówczas gdy jest niezadowolony z treści decyzji - o tyle postępowania przed sądami administracyjnymi można zainicjować w wypadkach naruszenia przez organ administracji publicznej prawa, co wymaga wiedzy prawniczej. To bardzo ogranicza możliwości skutecznego wystąpienia do takiego Sądu ze skargą tylko do określonych zagadnień. Z tego powodu jest potrzebny adwokat, z jego wiedzą w zakresie prawa administracyjnego lub podatkowego. Sądy Administracyjne nie są trzecią instancją w postępowaniu administracyjnym ale pełnią inną rolę, a mianowicie rozstrzygają spór pomiędzy obywatelem a urzędem w ramach oceny legalności zaskarżonej decyzji. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie