najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Pracy

            Kancelaria Adwokacka zajmuje się także, chociaż w ograniczonym zakresie prowadzeniem sprawa z zakresu prawa pracy. Ta dziedzina prawa jest bardzo trudna dla wielu prawników. Trudność polega nie na tym, że prawo pracy jest samo w sobie trudne czy mało zrozumiałe ale dlatego, że przepisy z zakresu prawa pracy zmieniają się zbyt często i niejednokrotnie trudno za nimi nadążyć.

            Niezależnie od tego pojawiło się dość znane zjawisko ale jednakże wysoce niepożądane. Sądy orzekając w tych sprawach starają się chronić przede wszystkim pracowników. Wychodzą w założenia, że zakłady pracy, przedsiębiorcy i duże korporację zatrudniają profesjonalnych w tej dziedzinie prawa radców prawnych i ich wyspecjalizowana wiedza powoduje, że pracodawca jest w znacznie uprzywilejowanej pozycji. Często pracownik pozbawiony pracy nie ma pieniędzy na dobrego adwokata lub radcę prawnego i sam stara się przekonać sąd do swoich racji. Ma przeciwko sobie prawników, którzy swoją wiedzę wykorzystują przeciwko nim. To stało się przyczyną dla której Sady biorą pod swoistą opiekę właśnie pracowników. To zjawisko nie powinno mieć miejsca ale praktyka ujawnia, że tak jest.

            Jest także i druga strona medalu. Pracownik często zachowuje się w taki sposób, że racja w konflikcie pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą leży zdecydowanie po stronie pracodawcy. Ten jednak będąc w sądzie na słabszej pozycji często przegrywa sprawę. Pracownik przywrócony wyrokiem sądu do pracy jest wręcz rozzuchwalony bo wie, że nie może mu się nic stać złego ze strony pracodawcy, bo sądy będą i tak trzymały stronę pracownika. Dochodzi do pewnego zdemoralizowania pracownika, To z kolei powoduje, że pracodawcą szuka różnym nowych metod by sie pozbyć pracownika, które swoją postawą negatywnie wpływa na dyscyplinę pracy ale także i na dyscyplinę innych pracowników, którzy widząc doświadczenie kolegi w walce z pracodawcą sami stają się mniej zdyscyplinowani, co z kolei ma swoje przełożenie dla wyników pracy. Jak z tego wynika istnieje tu wyraźni konflikt już nie interesów ale konflikt przeradzający się w coraz bardziej pogłębiające się zjawisko otwartej wręcz wojny.

            Na tym tle Kancelaria nie jednokrotnie podejmuje próby kompromisowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Kompromis jest mottem przewodnim Kancelarii. Lepsza ugoda niż wyrok. Kierując się tymi zasadami, przy przyjęciu nowej sprawy dokonujemy analizy przyczyn konfliktu i staramy się tak pokierować losami obu zwaśnionych stron aby mogli współpracować nadal w spokoju lub, jeżeli rozstanie jest nieuniknione, aby nastąpiło z poszanowaniem tak prawa jak i człowieka.

            Kancelaria prowadzi w sposób uniwersalny sprawy. Czasami reprezentuje w sporze pracodawcę, czasami pracownika. Zależy to od tego, kto się zgłosi pierwszy.

            Innym ale bardzo istotnym aspektem prawa pracy jest mobbing. Został wprowadzany do przepisów prawa pracy w sposób zdefiniowany na podstawie odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej. Dyrektywa nie jest narzuceniem konkretnym przepisów prawa ale wskazaniem konieczności wprowadzenia w przepisach prawa konkretnych rozwiązań przez parlament. Przepisy obejmujące mobbing nie ograniczyły się do zdefiniowania tego zjawiska ale wprowadziły do kodeksu pracy takie przepisy, które przeciwdziałają temu zjawisku. Chodzi tu przede wszystkim o sankcję jaką przewidują na ruszenie tego zakazu. W sytuacji zatem, gdy pracownik jest szykanowany w sposób długotrwały w ten sposób, że widoczne jest zróżnicowanie pomiędzy pracownikami na równoległych stanowiskach, a wynikiem tego zróżnicowania jest niewłaściwe traktowanie pracownika poprzez pastwienie sie nad nim  pomijanie go w awansach, wypłacanie mu niższego wynagrodzenia, to jest oczywisty mobbing. Pracownik pa prawo sprzeciwić się temu i wystąpić o ochronę do sądu.

            Kancelaria prowadzi sprawy także z zakresu mobbingu. Nie chodzi tu tylko o bieżącą ochronę ale także i o odszkodowanie w sytuacji, gdy pracownik zwolni się z pracy z powodu mobbingu. Kancelaria zajmuje sie także niezasadnym zwolnieniem pracownika z pracy i odszkodowaniem, które z tego powodu mu się należy. 

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie