najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Autorskie

Kancelarii adwokackiej nieobce są zagadnienia związane z ochroną praw autorskich oraz pokrewnych a także roszczenia związane z ochroną szeroko pojmowanej własności przemysłowej – znaki towarowe, patenty, wzornictwo przemysłowe. W zakresie swojej działalności udzielamy porad prawnych przy zawieraniu umów o przeniesienie praw autorskich oraz udzielaniu licencji, umowach wydawniczych. Tworzymy takie umowy, by jak najlepiej zabezpieczyć interes klienta zgodnie z jego oczekiwaniami. Nadto, wielokrotnie  reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do  utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Prawa autorskie obejmują bardzo szeroki krąg zagadnień. Przedmiotem ochrony na gruncie tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnych charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są różne utwory: wyrażone słowem, literackie, programy komputerowe, fotograficzne, plastyczne, architektoniczne – i wiele innych. Twórca jest chroniony w ten sposób, że przysługują mu autorskie prawa osobiste (do autorstwa utworu, do ochrony jego integralności, do nienaruszalności treści i formy itp.) oraz autorskie prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu i obejmują wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu, prawo do rozporządzania utworem na wszystkich tzw. polach eksploatacji (wg art. 50 ustawy takie "pola" to: utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie wizji lub fonii przez stacje naziemna, przez satelitę, retransmisja) oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

W ramach tej gałęzi prawa kancelaria pomagamy naszym klientom chronić ich prawa – redagując umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencji wyłącznej i niewyłącznej, pozywając za naruszenia praw autorskich i żądając odszkodowania za to naruszenie. Ponadto kancelaria korzysta z przepisów karnych prawa autorskiego pomagając chronić interes klientów, gdyż konsekwencją prawną naruszenia praw autorskich jest odpowiedzialność karna, m. in. grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 5 lat oraz zabranie własności powstałej na drodze przestępczej.

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie