najwyższy czas na profesjonalne doradztwo prawne

Prawo Podatkowe

            Obecnie, jak wyliczyli znawcy podatków, mamy obecnie w Polsce czterdzieści osiem różnych podatków. Do najbardziej znanych należy podatek od towarów i usług (VAT). Ten podatek wynosi z reguły dwadzieścia trzy procent, chociaż w niektórych sytuacjach 8 lub nawet nie występuje. Ma natomiast tę zaletę, że można go zarachowywać z podatkiem już zapłaconym Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama płaci ten podatek kupując coś  może zarachować go z podatkiem, który wykazuje coś sprzedając. W tej sytuacji tak zbilansowany podatek nie stanowi już poważnej dolegliwości finansowej. Jednakże znajomość zasad zarachowywania tego podatku wymaga już wiedzy specjalistycznej.

            Innym podatkiem, który jest dolegliwy, jest podatek dochodowy dla osób fizycznych. Obciążony jest ni prawie każdy z wyjątkiem ludzi mających bardzo niskie dochody. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca wyliczył dolny próg dochodu, powyżej podatek będzie naliczony, a poniżej tego progu podatek nie będzie obciążał tej osoby.

            Ważnym elementem dla poruszania się w tych bardzo zawiłych zasadach prawa podatkowego jest ich znajomość i co ważniejsze ciągłe śledzenie zachodzących w nich zmian. Nie ma miesiąca aby przepisy prawa podatkowego nie zmieniły się. Odbywa sie to z reguły drogą ustawy ale w pewnym zakresie także aktami prawnymi podustawowym czyli zarządzeniami lub rozporządzeniami i te akty ciągle tworzą zmiany. Najgorszym jest jednak to, że nie można zasłonić sie nieznajomością prawa i w wypadku gdyby zmiana umknęła płatnikowi podatku nie będzie się można będzie usprawiedliwić tym, że zmiana prawa podatkowego umknęła podatnikowi.

            Należy też pamiętać o tym, że urzędnicy fiskusa widzą swoją pracę przez pryzmat wyników, a zatem robią wszystko aby wychwycić różnie nieprawidłowości i dążą do ściągnięcia podatku, a z tym wiąże się także i odpowiedzialność na uchylanie się od płacenia podatku. Jest to niestety poważna dolegliwość bowiem wykazania nieprawidłowości wiąże się z postępowaniem karnym wszczynanym przeciwko płatnikowi podatku i w takim postępowaniu płatnik jest traktowany jak złodziej. Nie można obronić się nieświadomością, to nie wystarczy. Przy poważniejszych kworach uszczuplenia Skarbu Państwa przez nieodprowadzenie podatku grożą nie tylko bardzo wysokie grzywny ale także i pozbawienie wolności.

 

            Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy, szczególnie w zakresie obrony płatnika podatku od sankcji grożącym mu za uchylanie sie od podatku.

Kancelaria adwokacka reprezentuje interesy klientów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej i innych ustaw podatkowych przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego lub Dyrektorem Izby Skarbowej jako Organu odwoławczego. Kancelaria jest angażowana przez klientów także w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej, zwany powszechnie Policją Skarbową i odwołaniami od decyzji wydanych przez ten urząd. Wobec istniejącej kolizji interesów pomiędzy Skarbem Państwa, a interesem obywatela my reprezentujemy słuszne interesy obywatela jako nadrzędne w stosunku do interesów Skarbu Państwa.

Kancelaria Adwokacka Dr Piotr Sołhaj

Kraków

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 9 (na parterze)
tel.12/422-91-02, 784 427 922
e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl
Pn. i Śr. od 16 do 18

Wieliczka

32-020 Wieliczka

pl. Kościuszki 2 ("Różowa Kamienica")

tel.: 537 030 874

e-mail: piotr.solhaj@adwokat.krakow.pl

Wt. i Czw. od 16.00 do 18.00

Zaproponuj spotkanie